Fondsinformatie

Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds

 

Dit Fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen. Daarnaast wordt belegd in euro en dollar genoteerde bedrijfsobligaties, welke zijn voorzien van staatsgarantie, van opkomende landen. Tot de opkomende markten worden met name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. De vermogensbeheerder beheert het Fonds actief. De doelstelling is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

 

Deze pagina is gewijzigd op 3 januari 2022

 

Dit fonds classificeert als artikel 6 onder SFDR. Immers, er wordt belegd in één beleggingsinstelling, die geen ecologische of sociale kenmerken of een combinatie daarvan promoot, dan wel een duurzaamheidsdoelstelling heeft.

EU-Taxonomie

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

 

 

Overige informatie