Fondsinformatie

Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds

 

Dit fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen. Daarnaast wordt belegd in euro en dollar genoteerde bedrijfsobligaties, welke zijn voorzien van staatsgarantie, van opkomende landen. Tot de opkomende markten worden met name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. De vermogensbeheerder beheert het fonds actief.