Fondsinformatie

Achmea opkomende markten staatsobligaties fonds

 

Dit Fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen. Daarnaast wordt belegd in euro en dollar genoteerde bedrijfsobligaties, welke zijn voorzien van staatsgarantie, van opkomende landen. Tot de opkomende markten worden met name gerekend de landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. 

 

Deze pagina is gewijzigd op 25 september 2023

 

Duurzaamheidsinformatie

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing op dit fonds. In het Basis Prospectus leest u hier meer over.

 

Dit fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

 

De SFDR is een verordening die gaat over het informeren van beleggers over duurzaamheid in de financiële sector. Het doel van deze Europese regels, is beleggers nog meer bewust te maken van de duurzame impact van financiële producten zoals beleggingsfondsen. En om deze fondsen op dit gebied beter vergelijkbaar te maken. Ook moeten deze regels greenwashing – doen alsof een fonds duurzaam is, terwijl het dat in werkelijkheid niet is – ontmoedigen.

 

Informatie over dit fonds en de duurzaamheid van dit fonds leest u in onderstaand document.

Duurzaamheidsinformatie (pdf)

 

 

Overige informatie

 

Fondsfeiten - dagkoersen