Fondsinformatie

Achmea opkomende markten aandelen fonds

 

Dit Fonds belegt uitsluitend in het Robeco QI Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund, dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten. Het gaat vooral om landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snel groeien. Maar de risico's zijn groter dan in ontwikkelde landen. De vermogensbeheerder beheert het Fonds actief. De doelstelling van het Fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

 

Deze pagina is gewijzigd op 30 december 2022

 

Duurzaamheidsinformatie

 

Er wordt belegd in het Robeco QI1 Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund. Daarom is het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid van Robeco van toepassing. Volgens Robeco promoot het Robeco QI Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund ESG-kenmerken en daarom classificeert Robeco dit fonds als een artikel 8 onder SFDR. Omdat Achmea IM niet kan beoordelen welke ESG-kenmerken het Robeco QI Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund promoot, classificeert Achmea IM dit Fonds als artikel 6 onder de SFDR. Achmea IM kan ook niet beoordelen of de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen. Meer informatie over het beleggingsfonds van Robeco kunt u lezen op de website of in het prospectus van het Robeco QI Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund.

 

EU-taxonomie

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

 

 

Overige informatie