Fondsinformatie

Achmea opkomende markten aandelen fonds

 

Dit Fonds belegt uitsluitend in het Robeco Q1 Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund, dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten. i Het gaat vooral om landen in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. Deze economieën kunnen snel groeien. Maar de risico's zijn groter dan in ontwikkelde landen. De vermogensbeheerder beheert het Fonds actief. De doelstelling van het Fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

 

Deze pagina is gewijzigd op 3 januari 2022

Duurzaamheidskenmerken

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing. In het Basis Prospectus leest u hier meer over. Voor dit fonds acht de beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook relevant. Immers, er wordt belegd in één of meerdere beleggingsinstellingen, die ESG-kenmerken promoten dan wel een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

 

De afkorting ESG is een term die verband houdt met duurzaam beleggen en staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur). ESG-kenmerken worden gebruikt om bepaalde beleggingen op duurzaamheid te beoordelen.

EU-Taxonomie

Dit fonds streeft geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie na.

Beoordeling duurzaamheidskenmerken

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

 

Meer informatie kunt u lezen op de website of prospectus van de beheerder van het Robeco Q1 Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund..

 

Herziening van informatie artikel 12 SFDR