Fondsinformatie

Achmea indirect vastgoed fonds

 

Het Fonds belegt uitsluitend in het Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities IH EUR. Dat is een fonds dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde vastgoedaandelen. Dit fonds maakt gebruik van zorgvuldig ontwikkelde modellen om aandelen te kiezen met goede winstverwachtingen en redelijke waarderingen. Het Fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het Fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

 

Deze pagina is gewijzigd op 30 december 2022

 

Duurzaamheidsinformatie

 

Er wordt belegd in het Robeco Sustainable Property Equities IH EUR fonds. Daarom is het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid van Robeco van toepassing. Volgens Robeco promoot het Robeco Sustainable Property Equities IH EUR fonds ESG-kenmerken en daarom classificeert Robeco dit fonds als een artikel 8 onder SFDR. Omdat Achmea IM niet kan beoordelen welke ESG-kenmerken het Robeco Sustainable Property Equities IH EUR fonds promoot, classificeert Achmea IM dit Fonds als artikel 6 onder de SFDR. Achmea IM kan ook niet beoordelen of de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen. Meer informatie over het beleggingsfonds van Robeco kunt u lezen op de website of in het prospectus van het Robeco Property Equities IH EUR fonds.

EU-Taxonomie

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

 

 

Overige informatie

 

Fondsfeiten - dagkoersen