Fondsinformatie

Achmea indirect vastgoed fonds

 

Het Fonds belegt uitsluitend in het Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities IH EUR. Dat is een fonds dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde vastgoedaandelen. Dit fonds maakt gebruik van van zorgvuldig ontwikkelde modellen om aandelen te kiezen met goede winstverwachtingen en redelijke waarderingen. Het Fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het Fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

 

Deze pagina is gewijzigd op 3 januari 2022

Duurzaamheidskenmerken

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid van Robeco is van toepassing. Voor dit fonds acht de beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook relevant. Immers, er wordt belegd in één beleggingsfonds van Robeco, die ESG-kenmerken promoot. Meer informatie kunt u lezen op de website van de beheerder van het Robeco Property Equities IH EUR fonds. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

 

De afkorting ESG is een term die verband houdt met duurzaam beleggen en staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur). ESG-kenmerken worden gebruikt om bepaalde beleggingen op duurzaamheid te beoordelen.

EU-Taxonomie

Dit fonds streeft geen milieudoelstelling zoals gedefinieerd in de EU-Taxonomie na.

Beoordeling duurzaamheidskenmerken

Vanaf 1 januari 2022 beoordelen wij de mate waarin aan de duurzaamheidskenmerken is voldaan. Hierover rapporteren wij in het jaarverslag over 2022. Dit wordt gepubliceerd in 2023.

 

Meer informatie kunt u lezen op de website of prospectus van de beheerder van het Robeco Property Equities IH EUR fonds.

 

Herziening van informatie artikel 12 SFDR (pdf)

 

 

Overige informatie