Fondsinformatie

Achmea high yield bedrijfsobligatiesfonds

 

Dit Fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een relatief hoge rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid (‘High Yield’). Er is sprake van wereldwijde spreiding met een focus op bedrijven in de VS en Europa. Het risico van het beleggen in hoogrentende obligaties is doorgaans groter dan het beleggen in laagrentende obligaties. Verwacht wordt dat het nemen van dit risico op lange termijn waarde kan toevoegen.

 

Deze pagina is gewijzigd op 11 mei 2023

 

Duurzaamheidsinformatie

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing op dit fonds. In het Basis Prospectus leest u hier meer over.

 

Dit fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 8 onder SFDR.

 

De SFDR is een verordening die gaat over het informeren van beleggers over duurzaamheid in de financiële sector. Het doel van deze Europese regels, is beleggers nog meer bewust te maken van de duurzame impact van financiële producten zoals beleggingsfondsen. En om deze fondsen op dit gebied beter vergelijkbaar te maken. Ook moeten deze regels greenwashing – doen alsof een fonds duurzaam is, terwijl het dat in werkelijkheid niet is – ontmoedigen.

 

Informatie over dit fonds en de duurzaamheid van dit fonds leest u in onderstaand document.

Duurzaamheidsinformatie (pdf)

 

 

Overige informatie

 

Fondsfeiten - dagkoersen