Fondsinformatie

Achmea grondstoffen fonds

 

Dit Fonds belegt door middel van financiële instrumenten in een breed scala van grondstoffen. Het Fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het Fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

 

Deze pagina is gewijzigd op 3 januari 2022

 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is niet van toepassing. Dit fonds dient een ander doel dan sturing op maatschappelijk verantwoorde beleggingsdoelstellingen. Voor dit fonds acht de beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces dan ook niet relevant. Immers, er wordt belegd in één beleggingsinstelling, die geen ESG-kenmerken promoot dan wel een duurzaamheidsdoelstelling heeft. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 6 onder SFDR.

EU-Taxonomie

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

 

 

Overige informatie

 

Fondsfeiten - dagkoersen