Marktontwikkelingen


Op deze pagina gaan we in op actuele ontwikkelingen op de financiële markten. Dit betreft vooral de aandeel- en obligatiemarkten.
Per kwartaal wordt ook een terug- en vooruitblik gepubliceerd. In de terugblik wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen op de financiële markten in het afgelopen kwartaal. In de vooruitblik wordt het algemene marktbeeld en de verwachtingen weergegeven voor de komende periode. 
Ook wordt per kwartaal een factsheet over ieder beleggingsfonds gepubliceerd. Deze factsheet gaat onder meer in op de marktontwikkelingen die het afgelopen kwartaal hebben gespeeld. In de factsheets van de beleggingsfondsen wordt een toelichting gegeven op het gevoerde beleggingsbeleid en de behaalde rendementen. Deze factsheet vindt u bij het desbetreffende beleggingsfonds onder de kop "Fondsen". Vervolgens kiest u voor Factsheet.