Dufas Code Vermogensbeheerders

 

Achmea Investment Management B.V. is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code bevat tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van onze klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Achmea Investment Management B.V. onderschrijft deze principes. Door op onderstaande logo te tikken kunt u de Code Vermogensbeheerders en de toelichting daarop lezen. Onze organisatie draagt integriteit hoog in het vaandel.

 

De tien basisprincipes van de Code Vermogensbeheerders zijn:

 

  • vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten;
  • vermogensbeheerders kennen hun klanten;
  • vermogensbeheerders doen eerlijk zaken;
  • vermogensbeheerders handelen integer;
  • zij zorgen er daarom zoveel mogelijk voor dat hun belangen parallel lopen met die van hun klanten;
  • vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig;
  • vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk;
  • vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid;
  • vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten;
  • vermogensbeheerders houden zich aan DUFAS gedragscodes (DUFAS Fund Governance Code en DUFAS Principles Fiduciair Beheer).

 

Logo Dufas code