Fondsinformatie

Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P

 

Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P

 

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn en belegt indirect wereldwijd in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, vaak ook aangeduid als green bonds, die voornamelijk genoteerd zijn in euro’s.

 

Het Fonds participeert in het Achmea IM Euro Green Bond Fund. Er is sprake van een master-feeder structuur. Het Fonds (feeder) belegt via dit beleggingsfonds (master) in groene staats- en bedrijfsobligaties.

 

Deze pagina is gewijzigd op 1 juli 2024.

 

Duurzaamheidsinformatie

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid is van toepassing op dit fonds.

 

Dit fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Hiermee classificeert dit fonds als artikel 9 onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

 

De SFDR is een verordening die gaat over het informeren van beleggers over duurzaamheid in de financiële sector. Het doel van deze Europese regels, is beleggers nog meer bewust te maken van de duurzame impact van financiële producten zoals beleggingsfondsen. En om deze fondsen op dit gebied beter vergelijkbaar te maken. Ook moeten deze regels greenwashing – doen alsof een fonds duurzaam is, terwijl het dat in werkelijkheid niet is - ontmoedigen.

 

Lees alles over de duurzaamheid van dit fonds.

 

Overige informatie

Fondsdocumentatie
Factsheet (pdf)
Prospectus (pdf)
Fondsvoorwaarden (pdf)
Begrippenlijst duurzaamheidsrisico (pdf)

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

 

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

 

De informatie op deze webpagina wordt ter beschikking gesteld op verzoek van en door Centraal Beheer PPI N.V. (kvk 53204352). Bezoekers van deze webpagina hebben in de door Centraal Beheer PPI N.V. uitgevoerde regeling gekozen voor beleggen. Centraal Beheer PPI N.V. belegt in geselecteerde beleggingen via lifecycles of zelf beleggen. Centraal Beheer PPI N.V. is van mening dat de uitvoering van de regeling kan plaatsvinden middels de beleggingsfondsen van Achmea Investment Management B.V., zoals de informatie daarover op of te bereiken via deze webpagina door Achmea Investment Management B.V. wordt weergegeven.