Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Screening en uitsluiting

Achmea IM neemt bij het screenen van beleggingen onder andere de OESO-Richtlijnen, de UN Guiding Principles on Business & Human Rights en de UN Global Compact  als uitgangspunt. Hierin zijn uitgangspunten geformuleerd op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie. We sporen bedrijven aan om deze principes te volgen en daar transparant over te zijn.

 

Screenen van beleggingen

In de OESO-Richtlijnen, VN Guiding Principles on Business & Human Rights en de Global Compact van de Verenigde Naties zijn uitgangspunten geformuleerd op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie. We sporen bedrijven aan om deze principes te volgen en daar transparant over te zijn.

 

Screening Global Compact en OESO-richtlijnen

In 2015 hebben we voor alle aandelenpools en vastrentende waardenpools het uitsluitingsbeleid uitgebreid. Sindsdien worden bedrijven die de principes van het VN Global Compact, en daaraan gekoppelde normen zoals de OESO-richtlijnen structureel schenden, voortaan uitgesloten.

 

Tabak
Sinds 2018 sluiten de Achmea IM beleggingsfondsen tabaksproducenten uit. Wij vinden dat het beleggen in producenten van tabak niet past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en haar ons speerpunt Gezondheid.

 

De screening wordt in opdracht van Achmea IM uitgevoerd, op basis van vooraf vastgestelde criteria. Op basis van dit onderzoek stelt Achmea IM elk halfjaar de uitsluitingslijst vast.

Beleggingen in uitgesloten ondernemingen worden verkocht en er worden geen nieuwe aandelen of obligaties aangekocht zolang de onderneming op de uitsluitingslijst staat.

 

Naar Uitvoering MVB

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474