Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Engagement


Wij spreken ondernemingen aan die internationaal breed gedragen normen en principes zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden. Dit noemen wij Normatief engagement.

Dialoog met ondernemingen

Met engagement willen we gedrag verbeteren en aandeelhouderswaarde vergroten. Zo dragen we bij aan het bewaken van het juiste evenwicht en aan het beschermen van de belangen van stakeholders.

 

We voeren op verschillende manieren de dialoog met ondernemingen:

 

  1. Wij spreken ondernemingen aan die internationaal breed gedragen normen en principes zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden. Dit noemen wij Global Compact engagement.

  2. Wij spreken ondernemingen in specifieke sectoren of ketens aan op maatschappelijk en financieel relevante thema’s. Bijvoorbeeld op het thema klimaatverandering of arbeidsrechten. Dit noemen wij Thematisch engagement.

  3. Wij spreken met (hoofdzakelijk) Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen over Sociale, Milieu, en Goed Bestuurskwesties. Dit doen wij veelal in collectief  verband. Dit noemen wij ESG engagement NL.

 

Om onze engagement zo effectief mogelijk te maken zoeken we actief de samenwerking met andere institutionele beleggers en sluiten we ons aan bij internationale initiatieven die passen bij onze speerpunten.

 

Om uitvoering te geven aan ons MVB beleid en onze engagement activiteiten nemen we ook actief deel aan samenwerkingsverbanden van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance. We zijn lid van Eumedion (www.eumedion.nl), het International Corporate Governance Network (www.icgn.org) en ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (www.unpri.org) en het Carbon Disclosure Project (www.cdp.net).

 

Naar Uitvoering MVB

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474