Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uitvoering

De dagelijkse uitvoering van het MVB beleid komt tot uitdrukking in het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, engagement uitvoeren op geselecteerde thema’s, screening en het uitsluiten van controversiële beleggingen.

werkers met flesje

Screening en uitsluiting

Achmea IM neemt bij het screenen van beleggingen onder andere de OESO-Richtlijnen, de UN Guiding Principles on Business & Human Rights en de UN Global Compact  als uitgangspunt.

Screening en uitsluiting
Opgestoken hand

Stemmen van aandeelhoudersrechten

We passen het MVB-beleid toe in onze beleggingspools en maken daarbij actief gebruik van het stemrecht bij ondernemingen. Als het nodig is, zijn we zelf aanwezig bij aandeelhoudersvergaderingen.

Stemmen van aandeelhoudersrechten
wereldvlaggen

Engagement

Dialoog is een sterke troef in ons MVB-beleid. We gaan de dialoog aan met ondernemingen over wat wij van hen verwachten op het gebied van maatschappelijk relevante onderwerpen.

Engagement
MVB rapportages

MVB rapportages

Communicatie over het  MVB-beleid is essentieel. Voor uw eigen organisatie en voor andere geïnteresseerden. Daarom maken wij heldere, op maat gemaakte MVB-rapportages, waarmee u inzicht krijgt in de resultaten van het gevoerde MVB-beleid.

MVB rapportages