Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

MVB-integratie in het beleggingsproces

We zijn ervan overtuigd dat het inzichtelijk maken van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) bijdraagt aan betere beleggingsresultaten. We integreren deze factoren daarom waar mogelijk in het beleggingsproces in de door ons beheerde beleggingspools voor staatsobligaties, credits en aandelen.

 

Duurzaamheidsinformatie in beleggingsprocessen

Duurzaamheidsinformatie in beleggingsprocessen

We zijn ervan overtuigd dat het inzichtelijk maken van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) bijdraagt aan betere beleggingsresultaten. We integreren deze factoren daarom waar mogelijk in het beleggingsproces voor staatsobligaties, credits , Green Bonds en aandelen.

Duurzaamheidsinformatie in beleggingsprocessen
CO2-reductie

CO2-reductie

 

Klimaat is een thema dat een prominent thema is geworden onder institutionele beleggers. Wij kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van uw portefeuille en welke stappen u kan zetten om deze te verlagen.

CO2-reductie
werkers met windturbines

Impact beleggen met Green Bonds

Green Bonds ofwel ‘groene obligaties’ zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden voor de financiering van projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat.

Green bonds

groeiende plant

Met green bonds beleggen in biodiversiteit

Verlies van biodiversiteit vormt een economisch en financieel risico. Daarom is het goed om te zien dat green bonds ook behoud en herstel van biodiversiteit kunnen financieren.

Kwartaalupdate Green Bonds Q3 2022 (pdf)