Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Documentatie MVB

Op deze pagina vindt u alle downloads van de MVB documenten.

U vindt hier onder andere onze rapportages, beleidsstukken, uitsluitings- en stembeleid en engagement guides.

no planet b

CO2-reductie in de reële economie

Lees hier onze voorkeursaanpak om als belegger klimaatverandering tegen te gaan.

Lees CO2-reductie in de reële economie (pdf)