Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Advisering: elk pensioenfonds z’n eigen MVB-beleid

Wij begeleiden het bestuur van het pensioenfonds in het bepalen van de MVB investment beliefs, beleidsvorming, organiseren van studiedagen en opzetten van MVB rapportages.
MVB Wereldbol

MVB Investment beliefs sessies

Door het organiseren van MVB investment beliefs sessies helpen we onze klanten om hun eigen koers te bepalen op het gebied van MVB. Door gebruik van interactieve werkvormen nemen we samen met u de dilemma’s door en bepalen we welk MVB beleid het beste past bij uw fonds en uw achterban.

Beleidsvorming en opstellen beleid

Beleidsvorming en opstellen beleid

Door onze brede ervaring op MVB gebied zijn we in staat iedere klant te ondersteunen bij het opstellen van een gedegen en passend MVB beleid.

Initiatie en organisatie van MVB studie dagen

Organisatie van MVB studie dagen

Wij ondersteunen u graag bij het organiseren van MVB studie dagen. Van het opzetten van een gedegen programma, goede sprekers tot de inzet van interactieve werkvormen.