Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

MVB: de vrijblijvendheid voorbij

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) zit in ons DNA. Vanuit onze historie en vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid maken we heldere beleggingskeuzes. Aan de hand van vijf thema’s geven we invulling aan maatschappelijk verantwoord beleggen: Mensenrechten, Arbeidsnormen, Natuur & Milieu, Gezondheid en Klimaatverandering. Bovendien hebben we de overtuiging dat MVB op de langere termijn betere resultaten oplevert. Daarom adviseren en begeleiden we pensioenfondsen graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun eigen MVB-beleid.

MVB Wereldbol

Advisering

Wij begeleiden het bestuur van het pensioenfonds in het bepalen van de MVB investment beliefs, beleidsvorming, organiseren van studiedagen en opzetten van MVB rapportages.

Advisering MVB
MVB Dienstverlening

Integratie

We zijn ervan overtuigd dat het inzichtelijk maken van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) bijdraagt aan betere beleggingsresultaten.

Integratie MVB
Engagement

Uitvoering

De dagelijkse uitvoering van het MVB beleid komt tot uitdrukking in het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, engagement uitvoeren op geselecteerde thema’s, screening van de portefeuille en het uitsluiten van controversiële beleggingen.

Uitvoering MVB

verkeersbord boven water

Een concreet plan voor de aanpak van waterproblematiek

Water is de basis voor leven op aarde en een belangrijke grondstof voor vele productieprocessen. Toch is de beschikbaarheid van water niet meer vanzelfsprekend met alle gevolgen van dien. Daarom is het één van onze MVB ambitiethema’s.

Lees over ons actieplan