Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Deze pagina is gewijzigd op 3 januari 2022

 

Het MVB-beleid is niet van toepassing op dit fonds. Er wordt wel rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s. Meer informatie leest u in de prospectus en op onze website. Het fonds classificeert zich als artikel 6 onder SFDR.

EU-Taxonomie

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

 

Herziening van informatie - artikel 12 SFDR

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926