Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund

Het Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund heeft als doel door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) in lijn ligt met het rendement van de benchmark.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Bij het beheer houden wij rekening met duurzaamheidsrisico’s. Duurzaamheidsrisico’s worden geïdentificeerd met behulp van ESG-ratings die zijn opgesteld door een onafhankelijke partij. Aan de hand van de ESG-ratings worden duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd die financieel effect kunnen hebben op de beleggingen. Wij bepalen per beleggingsfonds in welke mate en op welke wijze de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd dienen te worden. Indien nodig en mogelijk worden de duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd aan de hand van ESG beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld best-in-class beleid, ESG-tilting strategieën en thematisch gedreven uitsluitingsstrategieën.

 

Wij onderzoeken de wijze waarop de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de belegging vorm kan worden gegeven.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926