Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged

De Achmea IM Euro Investment Grade Credit Pool heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark, Bloomberg Barclays 50% US Agg Credit Total Return Index (EUR hedged) + 50% Euro Agg Credit Total Return Index (EUR hedged).

Documentatie

 

Fondsdocumentatie
Factsheet
Prospectus
Fondsvoorwaarden

 

Jaarverslagen
2020
2020 (bijlagen)

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926