Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

Het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen zo dicht mogelijk in lijn met de benchmarkindex.

Rendement

 

Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.

Performance Fonds Benchmark Verschil
1 maand 0.29 0.09 0.2
3 maanden -16.56 -17.22 0.66
Dit jaar -22.44 -22.95 0.51
1 jaar -17.29 -18.19 0.9
3 jaar -3.21 -3.44 0.23
5 jaar

Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2020

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926