Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

Het Fonds belegt, via het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund, voornamelijk wereldwijd in beursgenoteerd vastgoed.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt, via het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund, voornamelijk wereldwijd in beursgenoteerd vastgoed. Het Fonds beoogt door passief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis in lijn te presteren met de benchmark. In het Fonds wordt de valutaexposure naar Euro afgedekt. Hierbij geldt dat non-Euro exposure niet te allen tijde volledig is afgedekt en dat beperkte non-Euro exposure kan worden aangehouden.

 

Fondsinformatie t/m 31 december 2023
Fondsnaam Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 31-5-2017
Beleggingscategorie Vastgoed
ISIN Code NL0015436312
Totale fondsgrootte 62.122.000
Aantal uitstaande participaties 572.939
NAV 31-12-2023 108,43
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,22%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Jan Stevens
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (EUR hedged)

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474