Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

Het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen zo dicht mogelijk in lijn met de benchmarkindex.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen zo dicht mogelijk in lijn met de benchmarkindex. De benchmark is de FTSE EPRA/NAREIT Developed Index hedged to EUR. De beheerder van het fonds zal valutarisico’s grotendeels afdekken.

 

Beursgenoteerd vastgoed bestaat uit vastgoedfondsen en bedrijven die vastgoed ontwikkelen en of verhuren. Transparantie en liquiditeit zijn twee voordelen van beursgenoteerd vastgoed. De correlatie en het risico van genoteerd vastgoed ten opzichte van de breder gespreide aandelenmarkt zijn hoog. Daar staat tegenover dat een actieve beleggingsstijl bij beursgenoteerd vastgoed gebruik kan maken van waarderingsverschillen. De afdeling Managerselectie adviseert, selecteert en monitort de extern beheerde beleggingsinstellingen voor deze categorie. Voor dit fonds is het BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund uit de umbrella BlackRock Index Selection Fund geselecteerd.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-6-2017
Beleggingscategorie Vastgoed
ISIN Code NL0015436312
Fondsgrootte 92.801.007,18
Aantal participaties 740.429,04
Intrinsieke waarde 125,33
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,22%
Transactiekosten* 0,02%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Jan Stevens
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926