Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged

De doelstelling van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

Fondsfeiten

 

Het fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een hoge rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid (‘High Yield’). Het fonds voert een actief beleggingsbeleid. De doelstelling van het fonds is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 30-9-2012
Beleggingscategorie Vastrentend
ISIN Code NL0015436445
Fondsgrootte 97.221.940,07
Aantal participaties 68.503,32
Intrinsieke waarde 1419,23
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,48%
Transactiekosten* 0,76%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Sander Kleine
Benchmark Bloomberg Barclays 50% US HY Total Return Index (EUR hedged) + 50% Pan European HY Total Return Index 3% Cap, Cash, B+ excl T1, UT2 (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926