Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged (in afwikkeling)

Het Fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een hoge rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid (‘High Yield’).

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een hoge rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid (‘High Yield’). Het risico van het beleggen in hoogrentende obligaties is doorgaans groter dan het beleggen in laagrentende obligaties. Verwacht wordt dat het nemen van dit risico op lange termijn waarde kan toevoegen. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.

 

Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023
Fondsnaam Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 17-9-2012
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015436445
Totale fondsgrootte 74.344.773
Aantal uitstaande participaties 56.642
Intrinsieke waarde 1.312,54
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,49%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Nuh Yildiz
Benchmark Bloomberg Barclays 50% US HY TR Index (EUR hedged) + 50% Pan European HY TR Index 3% Cap, Cash, B+ excl T1, UT2 (EUR hedged)

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474