Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan).

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Het Fonds voert een passief beleggingsbeleid. De doelstelling van het Fonds is om de benchmark te volgen. Met enhanced indexing wordt de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. Er is geen sprake van volledige replicatie (nabootsing) van de benchmark. Hierdoor zijn beperkte rendementsverschillen, afgezien van kosten zoals vermeld in het prospectus, ten opzichte van de benchmark mogelijk.

 

Fondsinformatie t/m 31 oktober 2023
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 22-9-2022
Beleggingscategorie Aandelen Wereldwijd
ISIN Code NL0015000Y22
Fondsgrootte 101.295.596,92
Aantal participaties 921.166,35
Intrinsieke waarde 109,96
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,12%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Peter Wesselius
Benchmark MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged)

 

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Renier Brenninkmeijer
Renier Brenninkmeijer

Business Development Director

+31620138474

 

Financiele markten

Rendementsimpact van ESG-keuzes zichtbaar maken

De vermogensbeheerwereld heeft behoefte aan een passende performance-attributie methode om de impact van ESG-keuzes op portefeuillesamenstelling en rendement nauwkeurig te evalueren.

Lees er hier alles over