Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Defensive Equity Fund - I

Het Achmea IM Global Defensive Equity Fund – I heeft als doel om over een rolling 5 jaarsbasis een aandelenrendement te behalen hoger dan de MSCI World Net Total Return Index, bij een 30% lager absoluut risico. In deze Participatieklasse wordt het valutarisico niet afgedekt.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Global Defensive Equity Fund – I is een belangrijke defensieve component. Het Achmea IM Global Defensive Equity Fund – I heeft als doel om over een rolling 5 jaars-basis een aandelenrendement te behalen dat hoger is dan de MSCI World Index, bij een 30% lager absoluut risico. Daarnaast heeft het fonds als doel om een 30% lagere drawdown te realiseren dan de MSCI World Index. In deze Participatieklasse wordt het valutarisico niet afgedekt.

Kwantitatieve beleggingsstrategie

Het Achmea IM Global Defensive Equity Fund – I maakt gebruik van een kwantitatieve beleggingsstrategie (factorbeleggen). De factoren waarde, momentum, kwaliteit en volatiliteit zijn geselecteerd vanwege hun sterke risico- en rendementskarakteristieken. Daarnaast is sturing op ESG-integratie een duidelijk voordeel van factorbeleggen t.o.v. indexbeleggen. Achmea IM heeft ruim 15 jaar ervaring in factorbeleggen, zowel in mandaten als in fondsen.

ESG-kenmerken

Het MVB-beleid van Achmea IM is van toepassing. Dit betreft het uitsluiten van ondernemingen, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, en het in gesprek gaan met bedrijven die breed gedragen normen zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of anticorruptie schenden (engagement). Binnen de strategie zal mede gestuurd worden op de ESG-ratings van ondernemingen. Daarnaast vindt er sturing plaats op CO2-reductie ten opzichte van de benchmark.

Positieve bijdrage in bredere aandelenportefeuille

Bij opname in een breed opgezette aandelenportefeuille, verwachten wij dat het fonds vooral een positieve bijdrage aan de overal risico-/rendementskarakteristieken van de aandelenportefeuille zal leveren. Dit komt door de expliciete sturing op een laag absoluut risico, waardoor vooral in dalende markten het fonds naar verwachting beter zal presteren.

Sterke aandelen capability

Achmea IM heeft een sterk ontwikkelde factor investing capability. Het team is zeer ervaren en heeft een goed trackrecord. Het nieuwe Achmea IM Global Defensive Equity Fund is gebouwd op basis van het beproefde factor investing beleggingsproces. Dit proces sluit aan bij de andere factor investing strategieën en wordt uitgevoerd op het extern gevalideerde Achmea IM factor model waar al ruim 15 jaar ervaring mee is.

 

Fondsinformatie t/m 30 november 2021
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 7-4-2020
Beleggingscategorie Aandelen
ISIN Code NL0015436239
Fondsgrootte 1.326.267,02
Aantal participaties 9.994,30
Intrinsieke waarde 132,70
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,40%
Transactiekosten* 0,23%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Peter Wesselius
Benchmark MSCI World Net Total Return Index

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020

**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

sustainable development goals

Meer grip op ESG met thematische aanpak

Een generieke ESG-integratie is vaak niet passend, omdat focus op onderliggende thema’s daarmee verloren kan gaan. Pensioenfondsen zouden ESG beter op een thematische manier kunnen benaderen om meer grip te hebben op hun thematische impact.

Kwartaalupdate factorbeleggen aandelen Q1 2021 (pdf)