Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Defensive Equity Fund - I

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk Europa, Noord-Amerika en de Aziatisch-Pacifische regio. In deze Participatieklasse wordt het valutarisico niet afgedekt.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk Europa, Noord-Amerika en de Aziatisch-Pacifische regio. Het Fonds heeft als doel om over een rolling 5 jaarsbasis een aandelenrendement te behalen hoger dan de MSCI World Net Total Return Index, bij een 30% lager absoluut risico. Tevens heeft het Fonds als doel om een 30% lagere drawdown te realiseren dan de MSCI World Net Total Return Index. In deze Participatieklasse wordt het valutarisico niet afgedekt.

 

Fondsinformatie t/m 31 januari 2023
Fondsnaam Achmea IM Global Defensive Equity Fund - I
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 25-2-2020
Beleggingscategorie Aandelen Wereldwijd
ISIN Code NL0015436239
Totale fondsgrootte 1.311.035
Aantal uitstaande participaties 9.994
Intrinsieke waarde 131,18
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,41%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Peter Wesselius
Benchmark MSCI World Net Total Return Index

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

smartphone

Corrigeren voor intangible activa verbetert book-to-price factor

Het corrigeren van de boekwaarde voor intangible activa zorgt voor betere vergelijkbaarheid van bedrijven en verbetert daarmee de book-to-price en het geaggregeerde value factor rendement.

Lees meer in de Kwartaalupdate Factorbeleggen Aandelen Q3 2022