Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Money Market Fund (in afwikkeling)

Het Fonds is een standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde en streeft naar kapitaalbehoud van het bijeengebrachte vermogen en beoogt een rendement door middel van beleggingen in hoogwaardige instrumenten die voldoen aan de criteria van de Geldmarktfonds Verordening.

Fondsfeiten

 

Het Fonds is een standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde en streeft naar kapitaalbehoud van het bijeengebrachte vermogen en beoogt een rendement door middel van beleggingen in hoogwaardige instrumenten die voldoen aan de criteria van de Geldmarktfonds Verordening. Het Fonds dient als alternatief voor het beheren van kasgelden van individuele klanten en andere beleggingsinstellingen. Het Fonds beoogt door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op de lange termijn dan de benchmark.

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926