Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Money Market Fund

Het Achmea IM Euro Money Market Fund is een standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde en streeft naar kapitaalbehoud van het bijeengebrachte vermogen en beoogt een rendement in overeenstemming met een geldmarktbenchmark.

Fondsfeiten

 

Het Achmea IM Euro Money Market Fund is een standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde en streeft naar kapitaalbehoud van het bijeengebrachte vermogen en beoogt een rendement in overeenstemming met de hierna genoemde geldmarktbenchmark door middel van beleggingen in hoogwaardige instrumenten die voldoen aan de criteria van de Geldmarktfonds Verordening.

 

Het Fonds dient als alternatief voor het beheren van kasgelden van individuele klanten en andere beleggingsinstellingen.
De benchmark is Euribor 3 Month, het 3-maands interbancaire rentetarief voor het eurogebied. Het Fonds belegt voornamelijk in deposito’s, omgekeerde retrocessieovereenkomsten, commercial paper, certificates of deposit en obligaties. Er wordt niet belegd in gestructureerde producten.

 

Het Fonds is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in het Fonds kan fluctueren en verschilt daarmee met een belegging in een deposito. Het Fonds kan niet rekenen op externe steun om de liquiditeit van het Fonds of de intrinsieke waarde van de participatie te ondersteunen. Bij een belegging in het Fonds loopt u het risico -een deel van- de hoofdsom te verliezen.

 

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926