Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Euro Local Government Loans Fund

De doelstelling van het Fonds is het prudent investeren van het bijeengebrachte kapitaal. Het Fonds heeft geen outperformance target en heeft geen benchmark.

Fondsfeiten

 

De doelstelling van het Fonds is het prudent investeren van het bijeengebrachte kapitaal. Het Fonds heeft geen outperformance target en heeft geen benchmark. Het Fonds dient als alternatief voor het rechtstreeks uitzetten van kortlopende kasgeldstortingen en leningen bij lagere overheden door individuele klanten en beoogt door het bundelen van middelen een beter gespreide beleggingsportefeuille te realiseren dan voor individuele klanten mogelijk is. Het Fonds streeft ernaar om meer dan 80% te beleggen in kortlopende kasgeldstortingen en leningen bij lagere overheden in Nederland en Duitsland of in Reverse Repo’s met hoogwaardig onderpand.

 

Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023
Fondsnaam Achmea IM Euro Local Government Loans Fund
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 13-7-2006
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015436379
Totale fondsgrootte 4.331.459.677
Aantal uitstaande participaties 38.076.959
Intrinsieke waarde 113,76
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten factor 0,03%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Remko Zuijdweg
Benchmark n.v.t.

 

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926