Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn en belegt indirect wereldwijd in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, vaak ook aangeduid als green bonds, die voornamelijk genoteerd zijn in euro’s.

Fondsfeiten

 

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn en belegt indirect wereldwijd in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, vaak ook aangeduid als green bonds, die voornamelijk genoteerd zijn in euro’s.

 

Het Fonds participeert in het Achmea IM Euro Green Bond Fund. Er is sprake van een master-feeder structuur. Het Fonds (feeder) belegt via dit beleggingsfonds (master) in groene staats- en bedrijfsobligaties.

 

Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023
Fondsnaam Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 6-7-2023
Beleggingscategorie Vastrentende Waarden
ISIN Code NL0015001DH6
Totale fondsgrootte 689.726.125
Aantal uitstaande participaties 6.869.419
Intrinsieke waarde 100,41
Basisvaluta EUR
Rechtsvorm Fonds voor gemene rekening
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Liquiditeit Dagelijks
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926

 

Europese centrale bank

Bankencrisis is een belangrijk waarschuwingssignaal voor ECB

De ECB richt zich vooral op het bestrijden van de hoge inflatie. Echter, door te lang in de achteruitkijkspiegel te kijken, voert de ECB momenteel nog steeds een pro-cyclisch beleid, terwijl juist een meer anti-cyclisch beleid gewenst is

Lees meer in de Kwartaalupdate LDI/Staatsobligaties Q1 2023