Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Duration Matching Fund P

Het Fonds biedt een relatief hoge rentegevoeligheid om renterisico efficiënt af te kunnen dekken. Het Fonds stuurt op een voorspelbaar renterisicoprofiel met een duratie van 40 jaar door te beleggen in een dynamische mix van de Achmea Overlay Funds en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund.

Rendement

 

In onderstaande tabel en grafiek ziet u het rendement van dit fonds.

DMF-Duration-Matching-Fund-P

 

DMF-Duration-Matching-Fund-P

 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 29 februari 2024.

Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

 

Contactpersoon

Mark Bakker
Mark Bakker

Business Development Director

+31610185194