Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Commodity Fund EUR hedged

Het Achmea IM Commodity Fund EUR hedged belegt in de 24 grootste grondstoffen. Spreiding is een strategische reden om in grondstoffen te beleggen.

Documentatie

 

Fondsdocumentatie
Factsheet
Prospectus
Fondsvoorwaarden

 

Jaarverslagen
2020
2020 (bijlagen)

2019
2019 (bijlagen)

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926