Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Institutionele beleggers komen in actie: vaccinbeschikbaarheid niet langer vrijblijvend

Maak wereldwijde vaccinbeschikbaarheid onderdeel van beloningsbeleid vaccinproducenten.

covid vaccins worldwide

 

Een groep van ruim 65 toonaangevende institutionele beleggers roept Covid 19-vaccinproducenten op om snel meer te doen om de wereldwijde beschikbaarheid en toediening van vaccinaties te vergroten. Onder aanvoering van Achmea Investment Management is daartoe een Investor Statement opgesteld. De farmaceuten hebben een brief ontvangen waarin ze wordt gevraagd de wereldwijde beschikbaarheid van vaccins onderdeel te maken van het beloningsbeleid van bestuurders. Beleggers willen ze hiermee afrekenen op hun bijdrage aan de oplossing van dit probleem.

 

Naast Achmea Investment Management bestaat de groep onder andere uit: Aegon, PGGM, Stichting Pensioenfonds Huisartsen en Candriam. In totaal hebben zich meer dan 65 vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars bij het initiatief aangesloten. De gehele groep vertegenwoordigt een totaal vermogen van € 3.000 miljard.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schetst een duidelijk pad

Toegang tot betaalbare vaccinaties wereldwijd is cruciaal om de pandemie te bestrijden, vanuit zowel menselijk als economisch perspectief. De WHO schetst een helder pad:

a.  Prioriteer en lever COVAX- en AVAT-contracten met de hoogste urgentie.

b.  Wees volledig transparant over de productie(-planning) en de geplande en gerealiseerde distributie van COVID-19 vaccins naar lagere lonen landen.

c.  Treed in overleg met landen met een hoge vaccinatiegraad om wereldwijde leveringen te optimaliseren en vaccins te delen.

d.  Zorg voor kennisdeling, licensering en productiefaciliteiten om daarmee toekomstige vaccinleveringen betrouwbaar, betaalbaar, beschikbaar en uitgevoerd te krijgen in alle landen.

 

De groep institutionele beleggers roept farmaceuten op om deze WHO-doelstellingen onderdeel te maken van hun beloningsbeleid. Rogier Krens, Chief Investment Officer van Achmea Investment Management zegt daarover:

“Alleen samen kunnen we deze pandemie onder controle krijgen. In onze optiek hebben farmaceuten de plicht zich hier maximaal voor in te spannen, en we zien helaas dat dat achterblijft. Daarnaast is de businesscase ook helder: nieuwe varianten zijn bedreigend voor het herstel van wereldwijde economieën”.

 

Dit Investor Statement is een vervolg op het eerdere statement uit april 2020 waarin farmaceuten werden opgeroepen de handen ineen te slaan en het maximale te doen om de verspreiding van het virus en de gevolgen daarvan tot het uiterste te minimaliseren. Nu de vaccins inmiddels ontwikkeld zijn, concludeert de groep investeerders echter dat de vaccinatiegraad in minder ontwikkelde landen nog te laag is extra stappen van farmaceuten en overheden nodig zijn.

 

Zie ook:

•  Persbericht (pdf) 

•  Press Release (pdf)

•  brief/investor statement van 4 januari 2022 (pdf)

•  Investor statement april 2020