Achmea Investment Management

Achmea Investment Management biedt pensioen- en vermogensbeheeroplossingen en beleggingsproposities voor de oudedagsvoorziening en bedient zowel institutionele als particuliere beleggers. Klik hieronder op de button die voor u van toepassing is. U wordt dan naar het deel op onze website geleid dat op u is afgestemd.

Institutionele belegger

Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
 

Particuliere belegger

Met particuliere beleggers worden consumenten bedoeld die in Nederland wonen en die niet als professioneel worden geduid. Voor particuliere beleggers gelden striktere beperkingen dan voor professionele en gekwalificeerde beleggers. Hier staat tegenover dat zij ook een ruimere bescherming genieten. Particuliere beleggers wordt aangeraden onafhankelijk, professioneel advies in te winnen alvorens te beleggen.