Achmea Investment Management: onze roots


 
Achmea Investment Management is een zelfstandig onderdeel van Achmea, de coöperatieve verzekeraar met sterke merken. Achmea is een financieel solide, niet-beursgenoteerde Nederlandse verzekeringsgroep. Een onderneming met coöperatieve wortels die teruggaan tot 1811.
 
 
 


Coöperatief karakter

Achmea is opgericht door boeren. Daarna zijn werkgevers- en werknemersorganisaties, ziekenfondsen en onderlinge waarborgmaatschappijen deel gaan uitmaken van Achmea. Alle waren organisaties met een maatschappelijke rol in hun omgeving. Achmea is daardoor een bedrijf met een coöperatief karakter en draagt coöperaties een warm hart toe.
 

Missie en mensen

Het is de missie van Achmea en haar mensen om voor alle producten en diensten “de meest vertrouwde verzekeraar” in Nederland te zijn. Bij Achmea zijn circa 14.500 medewerkers actief, waarvan er ongeveer 12.000 in Nederland werken.
 

Merken en markten

Achmea is actief met een aantal merken, waarvan Interpolis, Zilveren Kruis, Achmea en Centraal Beheer Achmea grote nationale bekendheid genieten. Achmea is actief in Nederland en in het buitenland. Daar richt Achmea zich met name op de kernlanden Turkije en Griekenland. Andere landen waar Achmea actief is zijn Slowakije, Ierland en Autralië.
  
 

Achmea Foundation

Zelfredzaamheid, solidariteit en samenwerking. Voor de Achmea Foundation zijn dit sleutelbegrippen, die hun wortels hebben in de coöperatieve traditie van Achmea. De Achmea Foundation start en ondersteunt projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Lees verder: www.achmeafoundation.nl.
 

Historie

2016 ​​Achmea Investment Management is de nieuwe naam van de samenvoeging van Achmea Beleggingsfondsen Beheer en Syntrus Achmea Vermogensbeheer. 
​2015 ​​Syntrus Achmea Vermogensbeheer ontstaat door een splitsing van Syntrus Achmea.
​2012 De bedrijfsonderdelen voor bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemings- en beroepspensioenfondsen worden samengevoegd. Het nieuwe Pensioenbeheer wordt ingericht in vier sectoren: Dienstverlening, Industrie, Retail en Groot Zakelijk (voorheen OPF).
2010 ​ ​Syntrus Achmea richt een nieuw bedrijfsonderdeel op: Strategisch pensioenmanagement.
​2008 ​Syntrus Achmea ontstaat door een fusie van vijf merken: PVF Achmea, Interpolis Pensioenen, Achmea Vastgoed, Interpolis Vastgoed en Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer.
​2005 ​Achmea en Interpolis fuseren.
1997

​Verzekeraar Achmea fuseert met pensioen- en vermogensbeheerder PVF Nederland (voortgekomen uit het GAK)

Lees meer op www.achmea.nl