Portefeuilleconstructie in stappen

U hebt veel vrijheid bij het samenstellen van uw beleggingsportefeuille binnen de kaders die passen bij uw fonds. Wij bieden een compleet aanbod van oplossingen. We beheren meer dan €120 miljard voor onze klanten via meer dan 75 externe vermogensbeheerders. Dit vermogen is verspreid over aandelen, vastrentende waarden en alternatives zoals private equity, infrastructuur en grondstoffen.

 Portefeuilleconstructie in stappen

  • We brengen de identiteit van uw fonds in kaart en vertalen deze identiteit samen met u naar doelstellingen en beleggingsovertuigingen (investment beliefs).
  • We vertalen de doelstellingen van uw fonds en de risico-acceptatie van uw fondsdeelnemers  naar een kwantitatief risicobudget.
  • Aan de hand van de beleggingsovertuigingen bepalen we welke beleggingsinstrumenten u uitsluit, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit of uit ethische overwegingen. 
  • We ontwerpen een combinatie van beleggingsinstrumenten die het risico zo efficiënt mogelijk omzet in optimaal rendement.

Prudent. Professioneel. Kritisch.

Wij bekijken uw vraagstuk in 360˚. Is er aanvullende actuariële of pensioentechnische kennis nodig? Of bepaalde beleggingsexpertise om de gevolgen van langetermijnkeuzes scherp te krijgen? Wij denken mee, dragen oplossingen aan en blijven kritisch. Of we vragen een externe partij om een quick-scan te maken van onze dienstverlening aan klanten. Daar zijn we niet bang voor. Integendeel. Dat maakt de klantrelatie alleen maar sterker.


Gedegen risicobeheersing

We stellen een algemeen beleggings- en risicobeleid op dat uw klantteam vertaalt naar de situatie van uw fonds. We toetsen de evaluatie van dat beleid en evalueren de behaalde resultaten en risico's. We voeren analyses uit om risico's te kwantificeren en stellen financiële risicorapportages op. Daarbij maken onze analisten gebruik van geavanceerde risicosystemen, zoals RiskMetrics en PAR.