Zorgvuldige managerselectie


Bij Managerselectie spelen vele factoren mee: kwaliteit van de organisatie, research, geloofwaardigheid, innovatie, betrokkenheid en passie. Managerselectie geeft u toegang tot de beste portfoliomanagers wereldwijd. Managerselectie begint bij uw beleggingsbeleid en stopt bij frequente monitoring van de managers uit uw portefeuille.

 


Selectie van managers

Samen met uw bestuur of beleggingscommissie onderzoeken we de beste implementatievorm. Wat past het best bij uw beleggingsbeleid en beleggingsovertuigingen van uw pensioenfonds? Welke keuzes maakt u? Intern of extern beheer, actieve of passieve managers, beleggingsfondsen of mandaten? Naar welke stijlen of type beleggingen wilt u exposure?  Op basis van uw keuzes maken wij een kader voor managerselectie. We doen dit in een vroeg stadium. Zo voorkomen we dat er later managers in beeld komen die niet passen bij het beleid of de beleggingsovertuigingen van uw fonds.

Belang van een trackrecord

Het trackrecord is één maatstaf voor de beoordeling van managers. Maar een indicatie over het verleden is geen garantie voor de toekomst. Uit academisch onderzoek blijkt dat de consistentie onder managers matig is. Bovendien is een trackrecord tijdsafhankelijk. Dat maakt het beleggingsproces en het team belangrijker dan het trackrecord.
 


Monitoring van managers

Als een manager eenmaal is opgenomen in de portefeuille van uw fonds, begint de monitoring. Op basis van rendementen, rapportages en beleggingsportefeuilles vormen wij een oordeel over de managers. Blijven zij aan uw en onze verwachtingen voldoen?  Van onschatbare waarde zijn ook de frequente gesprekken met managers.
 

Ons team Managerselectie

Onze professionals zijn zeer ervaren in het selecteren en monitoren van managers voor verschillende beleggingscategorieën. Het team is verantwoordelijk voor aandelen, vastrentende waarden, private equity, infrastructuur, vastgoed, microfinanciering en hedge funds.