Met respect voor uw identiteit en doelstellingen

 
Uw doelstellingen zijn voor ons leidend. U kiest de expertise die u wenst. Samen geven wij uw strategie vorm. We gaan graag met u in gesprek over de samenstelling, uitvoering en bijsturing van uw beleggingsportefeuille. Wij hebben ervaring met DB, DC, CDC, life cycle beleggingen, PPI en APF en alle ontwikkelingen rond wet- en regelgeving.
 

Portefeuilleconstructie in stappen

We vertalen de doelstellingen van uw fonds naar een risicobudget. We ontwerpen een combinatie van beleggingsinstrumenten die het risico zo effectief mogelijk omzet in optimaal rendement. Aan de hand van uw beleggingsovertuigingen stellen we vast welke beleggingsinstrumenten u uitsluit, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit of uit ethische overwegingen.
 

Zorgvuldige managerselectie

Wat past het best bij uw beleggingsbeleid en bij de beleggingsovertuigingen van uw pensioenfonds? Onze professionals zijn zeer ervaren in het selecteren en monitoren van managers voor verschillende beleggingscategorieën.
 

Verantwoord beleggingsbeleid

Wij hechten groot belang aan maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Wij hebben vele klanten geholpen met kennis- en visieontwikkeling op dit terrein. Eerst formuleren we samen met u de MVB-beleggingsovertuigingen. Op basis daarvan maken we MVB-beleid dat aansluit op uw doelstellingen. Wij geven daar invulling aan door onder meer screening & uitsluiting, engagement, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en ESG-integratie in het beleggingsproces.
 

Robuuste risicobeheersing

Met onze kennis van beide kanten van de balans zorgen we voor integrale risicobeheersing. We stellen een algemeen beleggings- en risicobeleid op dat uw klantteam vertaalt naar de situatie van uw fonds. We toetsen de evaluatie van dat beleid en evalueren de behaalde resultaten en risico’s. Dankzij onze heldere rapportages en transparante processen bieden we u inzicht in risicobeheersing en compliance. 
 

Monitoring en rapportage

Door onze heldere rapportages en onafhankelijke performancemeting maken wij nauwkeurige monitoring en risicobeheersing mogelijk op basis van een betrouwbare beleggingsadministratie. Onze rapportages geven u inzicht in de resultaten van het beleid, bieden handvatten voor mogelijke beleidsaanpassingen en voldoen aan de rapportageverplichtingen van toezichthouders. U bent volledig in control.