Outlook

 

Wat zijn de ontwikkelingen, trends en thema’s op de financiële markten? In Outlook krijgt u een update over de stand van zaken en leest u de vooruitzichten en verwachtingen voor economische groei, rente en inflatie.
 
 
 

Beleggingsomgeving

 
In de Verenigde Staten blijft de economie het goed doen en ligt de inflatie nabij de doelstelling van de centrale bank. De economische groei in de eurozone zwakt daarentegen af en de Europese inflatie blijft per saldo gematigd. De Italiaanse economie stagneerde in het derde kwartaal. Dit zet de begrotingsdiscussie tussen Italië en de Europese Commissie verder op scherp. De Europese Commissie verwierp de Italiaanse begroting en de kredietbeoordeling van Italië verslechterde. Lees verder: Investment Letter, november 2018, p. 2
  

Marktontwikkelingen

 
De totaalrendementen op de meeste beleggingscategorieën zijn dit kalenderjaar laag tot negatief. Na de correctie in oktober verdampte grotendeels ook het positieve rendement op aandelen. Dit ondanks de sterk gestegen bedrijfswinsten. De meeste obligatiecategorieën staan op verlies. Italiaanse staatsobligaties blijven zeer volatiel. Obligaties uit opkomende landen in lokale valuta laten de laatste tijd enig herstel zien. Lees verder: Investment Letter, november 2018, p. 4
 
 

Vooruitzichten

 
De verwachte rendementen voor de middellange termijn blijven gematigd. De grootste boosdoener is het aanhoudend lage renteniveau in de eurozone. Hierdoor zijn de verwachte rendementen voor de meeste vastrentende waarden beperkt. Beleggingen uit de opkomende landen bieden het meeste rendementspotentieel voor de middellange termijn. Het verwachte rendement op aandelen opkomende markten is na de oktobercorrectie verder gestegen. Lees verder: Investment Letter, november 2018, p. 5
 

Special

 
De verwachtingen voor 2019 zijn niet heel rooskleurig. De afzwakkende economische groei gecombineerd met de normalisatie van het monetaire beleid zorgt voor een uitdagende beleggingsomgeving. Daarnaast komt de brexit dichterbij en loopt de discussie over de Italiaanse begroting hoog op. Vanwege de lage renteniveaus in de eurozone is er nog steeds sprake van een laagrendementsomgeving. Voor sommige beleggingscategorieën is het rendementspotentieel wel verbeterd door de opgelopen risicopremie. Lees verder: Investment Letter, november 2018, p. 6