Outlook

 

Wat zijn de ontwikkelingen, trends en thema’s op de financiële markten? In Outlook krijgt u een update over de stand van zaken en leest u de vooruitzichten en verwachtingen voor economische groei, rente en inflatie.
 
 

Beleggingsomgeving

Geopolitieke risico’s eisten de afgelopen maanden weer een hoofdrol op. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China escaleerde, terwijl een oplossing juist binnen handbereik leek. Het geschil tussen beide landen draait om meer dan handel alleen. De brexit is voorlopig uitgesteld tot 31 oktober, maar een definitief akkoord is nog ver weg en premier May stapt op. Ondanks de vertragende wereldhandel, vielen de economische groeicijfers over het eerste kwartaal mee. De gematigde groei en inflatie geven centrale bankiers de ruimte hun rentebeleid te handhaven. Lees verder: Investment Letter, juni 2019, p. 2
 
 
 

Marktontwikkelingen

Het oplaaiende handelsconflict zorgde voor een kentering in het sentiment op de financiële markten. Vooral aandelen opkomende markten werden geraakt. Toch staan dit kalenderjaar tot nu toe nagenoeg alle beleggingscategorieën in de plus. Renteniveaus in de eurozone blijven dalen en diverse 10-jaarsrentes daalden naar de laagste niveaus ooit. Het Britse pond blijft speelbal van de brexit-strubbelingen. Lees verder: Investment Letter, juni 2019, p. 4

Vooruitzichten

De extreem lage renteniveaus zorgen op de middellange termijn voor lage verwachte rendementen voor de meeste vastrentende waarden. De risico-opslagen op de kredietcategorieën zijn laag tot gemiddeld. Zolang de economische groei op peil blijft en de rente laag, kan deze situatie langere tijd aanhouden. Aandelen opkomende markten geven we het voordeel van de twijfel. De relatief aantrekkelijke waardering, de dovish houding van de Fed en de stimulansen van de Chinese beleidsmakers, zijn de belangrijkste redenen. Escalatie van het handelsconflict blijft het belangrijkste risico. Lees verder: Investment Letter, juni 2019, p. 5
 
 
 

Special

Achmea IM herijkt periodiek de economische scenario’s. Dit gebeurt naar aanleiding van gewijzigde inzichten en veranderde waarderingen op financiële markten. Meestal zijn deze aanpassingen beperkt van omvang. Soms is er echter aanleiding het basisscenario meer fundamenteel te heroverwegen. Dit is in ieder geval nodig wanneer het bestaande centrale scenario op één of meer cruciale onderdelen niet langer het meest plausibele pad representeert. We taxeren dat dit nu geldt voor de ontwikkeling van de rente in de eurozone. Daarom presenteren we een nieuw langetermijnscenario (3L) waarin de rente in de eurozone langer zeer laag blijft in vergelijking met ons vorige basisscenario Reflatie. Lees verder: Investment Letter, juni 2019, p. 6