We delen onze kennis graag met u

 

Beleggingsvisie  

Wij stellen de beleggingsallocatie altijd af op de doelstelling van u als klant. Binnen deze kaders streven we naar een robuuste portefeuille. Dit bereiken wij door een strategische beleggingsallocatie samen te stellen waarbij het belang van spreiding over economische scenario’s en risicofactoren voorop staat. Financiële markten zijn echter continu in beweging en verwachte rendementen variëren door de tijd. Om houvast te bieden in deze volatiele omgeving formuleren wij onze beleggingsvisie voor de middellange termijn. Deze visie is gebaseerd op een fundamentele analyse van de macro-economie. De verwachtingen voor de beleggingscategorieën zijn waarderingsgedreven. Indien nodig kan de beleggingsallocatie via Strategisch Risico & Allocatie Management (SRAM) worden bijgestuurd. Met onze Investment Letter en Investment Insight houden wij u op de hoogte van onze visie en van recente ontwikkelingen. 
 

Publicaties

Bent u op zoek naar een visiedocument, opinie of rapport? Klik dan hier.