Engagement: dialoog heeft impact

 
Met engagement willen we het gedrag van ondernemingen verbeteren en aandeelhouderswaarde vergroten. We doen dat vastberaden en met inzet. Ook nemen we actief deel aan samenwerkingsverbanden van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance.

 Doel van engagement

Dialoog is een sterke troef in ons verantwoord beleggen beleid. We gaan de dialoog aan met ondernemingen over wat wij van hen verwachten op het gebied van maatschappelijk relevante onderwerpen. Dit om gedrag te verbeteren en de aandeelhouderswaarde op de langere termijn te vergroten. Zo dragen we bij aan het bewaken van het juiste evenwicht en aan het beschermen van de belangen van stakeholders.
 

3 manieren van engagement

Het voeren van de dialoog vindt op verschillende manieren plaats:
  • proactief: we spreken een onderneming aan op de (neven)effecten van haar bedrijfsprocessen;
  • reactief: we spreken een onderneming aan op ongewenste activiteiten en gedrag;
  • het bevorderen van een algemene standaard op bijvoorbeeld sectorniveau.

Engagement: de aanhouder wint

Namens de beleggingspools sporen we het management van ondernemingen aan om het beleid of activiteiten te wijzigen. We doen dat vastberaden en met inzet. Voor diverse trajecten gaan we uit van een looptijd van 3 jaar.


Collectief engagement: bundeling van krachten

We bundelen onze krachten met andere beleggers voor collectief engagement. Deze dialogen zijn gericht op bepaalde sectoren of onderwerpen, zoals CO2-uitstoot, of overheden en andere regelgevende instanties.
 

Samenwerking loont

We nemen actief deel aan samenwerkingsverbanden van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance. We zijn lid van Eumedion (www.eumedion.nl) en het International Corporate Governance Network (www.icgn.org) en ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (www.unpri.org) en het Carbon Disclosure Project (www.cdp.net).
 
Lees verder:  Verantwoord beleggen beleid
                      Engagement guidelines