​Wij stimuleren verantwoord beleggen

 
Ecologische, sociale en governance-onderwerpen (ESG) zijn onderdeel van een verstandig verantwoord beleggen beleid. Wij zien onszelf als ambassadeur: wij stimuleren verantwoord beleggen en maken dit mogelijk door oplossingen te bieden. 
 

Global Compact als uitgangspunt

Als uitgangspunt voor verantwoord beleggen hanteren we het VN Global Compact, www.unglobalcompact.org. Dit bestaat uit 10 principes rond mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. We sporen bedrijven aan om deze principes te volgen en daar transparant over te zijn. We sluiten een  onderneming uit als we constateren dat deze op structurele wijze de principes van het VN Global Compact schendt.
 

Onze aanpak verantwoord beleggen

Bij het in de praktijk brengen van verantwoord beleggen gebruiken we 4 instrumenten:
Onze aanpak geldt voor alle door ons beheerde aandelenpools. ESG-integratie en screening & uitsluiting zijn ook van toepassing op de vastrentende waardenpools. Onze aanpak kan ook worden toegepast op al uw discretionaire beleggingen. Op basis van uw wensen kunnen we specifieke ESG-oplossingen ontwikkelen en implementeren. Zoals best-in-class oplossingen en landenbeleid op basis van ESG-criteria. Bekijk hier ons MVB beleid.
 
Hier vindt u de rapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van het tweede halfjaar 2018.
Meer weten over ESG en Externe Manager Selectie? Lees hier de visie van Freddy van Mulligen.