Professionele belegger

De informatie en documenten op deze website zijn enkel bedoeld voor professionele beleggers. Met professionele beleggers (en hun intermediairs of consultants) worden die partijen bedoeld die voldoen aan de definitie van professionele belegger, institutionele belegger en/of gekwalificeerde belegger zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Door deze disclaimer te accepteren gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer en verklaart u een professionele belegger, een gekwalificeerde belegger, dan wel een institutionele belegger te zijn zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.   
Deze disclaimer geldt als aanvulling op de Algemene disclaimer Achmea Investment Management B.V. (https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/disclaimer). Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged

Het Fonds belegt, via het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund, voornamelijk wereldwijd in beursgenoteerd vastgoed.

Fondsfeiten

 

Het Fonds belegt, via het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund, voornamelijk wereldwijd in beursgenoteerd vastgoed. Het Fonds beoogt door passief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis in lijn te presteren met de benchmark. In het Fonds wordt de valutaexposure naar Euro afgedekt. Hierbij geldt dat non-Euro exposure niet te allen tijde volledig is afgedekt en dat beperkte non-Euro exposure kan worden aangehouden.

 

Fondsinformatie t/m 31 oktober 2022
Vestigingsland Nederland
Oprichtingsdatum 1-6-2017
Beleggingscategorie Vastgoed
ISIN Code NL0015436312
Fondsgrootte 44.668.201,46
Aantal participaties 447.209,72
Intrinsieke waarde 99,88
Valuta EUR
Rechtsvorm Besloten beleggingsfonds
Beursnotering Nee
Dividend uitkerend Nee
Lopende kosten 0,22%
Transactiekosten* -0,02%
Liquiditeit Dagelijks
Portefeuillemanager Jan Stevens
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (EUR hedged)

*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021

De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.

Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.

Contactpersoon

Jeroen van Rumund
Jeroen van Rumund

Business Development Director

+31622455926