Achmea euro staatsobligaties fonds


Dit fonds belegt in obligaties die gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. De vermogensbeheerder beheert het fonds passief. Er bestaat de uitdrukkelijke mogelijkheid om andere posities in te nemen in situaties of marktomstandigheden waarin grote marktuitslagen kunnen optreden.

Prospectus, Basis