De impact van wet- en regelgeving


Welke impact heeft (inter)nationale wet- en regelgeving op uw dienstverlening? De complexiteit van wetten en regels stelt hoge eisen aan uw organisatie: aan klant- en beleggersbescherming, rapportages, de onderliggende bedrijfsprocessen en het omgaan met data. Achmea Investment Management helpt u bij het vinden van passende antwoorden.
 

Nederlandse en internationale wetten en regels

De financiële sector heeft te maken met een woud aan wetten en regels. Van de Wet op het financiële toezicht (Wft) tot aan beleidsregels van DNB en AFM. Regels die in internationaal verband zijn opgesteld worden binnen de Nederlandse wetgeving toegepast. Voorbeelden daarvan zijn: AIFMD, EMIR, MiFID en SFTR. Het beoordelen van de impact ervan op uw dienstverlening is complex en vraagt om kennis en expertise.