Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

 
Binnen onze beleggingsteams zijn ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) geïntegreerd in alle assetclasses, aandelen, staatsobligaties en credits. We gaan actief met onze klanten in dialoog over verantwoord beleggen en met de ondernemingen in de portefeuilles die wij beheren. Maar we kunnen ook stand-alone stembeleid uitvoeren als wij geen vermogensbeheer voor u uitvoeren. Dat geldt ook voor managerselectie of hulp bij het samenstellen van beleid en rapportage. Wij ondersteunen u graag.
 
 

 

Fiduciaire verantwoordelijkheid

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) draagt bij aan het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen. We helpen u bij het opstellen, formuleren, implementeren en uitvoeren van een verantwoorde beleggingsstrategie. Met duidelijke, verdedigbare keuzes en een heldere rapportage van resultaten legt u op transparante wijze verantwoording af over de keuzes binnen uw beleggingsbeleid.

  

Hulp bij ontwikkeling visie

Wij helpen vele pensioenfondsen en andere institutionele beleggers met het opstellen van een MVB-beleid. We formuleren samen de MVB-beleggingsovertuigingen en maken op basis daarvan beleid. Dit dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij de uitgangspunten van uw achterban, sector of onderneming. Zodat u zich aan initiatieven kunt committeren zodra u een thema omarmd hebt. Zoals het Carbon Disclosure Project (www.cdp.net). Daartoe bieden wij ook trainingssessies en studiemiddagen aan.
 

Onze aanpak in verantwoord beleggen

Onze aanpak bestaat uit vier onderdelen:
  • Screening & uitsluiting
  • Engagement
  • Stemmen van aandeelhoudersrechten
  • ESG-integratie in het beleggingsproces
We hanteren deze aanpak voor alle door ons beheerde aandelenpools. Daarnaast geldt ESG-integratie en screening & uitsluitingsbeleid ook voor de vastrentende waarden pool. We hebben veel ervaring om op basis van uw wensen specifieke ESG-oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Denk aan best-in-class oplossingen en het ontwikkelen van specifiek landenbeleid op basis van ESG-criteria.
 

Beleggen in beleggingsfondsen van derden

Sommige pensioenfondsen beleggen in beleggingsfondsen van derden. Bij de selectie van deze externe fondsen proberen we aan te sluiten bij het eigen MVB-beleid. Het is mogelijk dat dit beleggingsfonds niet volledig het MVB-beleid van Achmea Investment Management volgt. Wij monitoren het externe fonds hierop en nemen zoveel mogelijk maatregelen om afwijking te voorkomen.
 

Externe waardering

Onze klanten waarderen onze dienstverlening met een 8,2. De Principles for ResponsibIe Investing (PRI) gaf ons in haar rapportage over MVB op bijna alle onderdelen de hoogste score. Op alle onderdelen deden wij het even goed als of beter dan het gemiddelde. Dit onderzoek vond plaats onder 925 asset managers.

Ons ESG-beleid op het gebied van Credits is tot best practices verkozen door de VBDO, de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.
 

 

Recente initiatieven

 

EMD ESG-weging

Voor EMD (Emerging Market Debt) hebben we voor een klant een mandaat ingericht met een ESG-weging. Normaliter wordt de omvang die een land in de benchmark inneemt bepaald door de omvang van de uitstaande schulden. In onze strategie krijgt een land bij goede ESG-prestaties een hoger gewicht in de benchmark. Minder goed ESG-gedrag leidt tot een lager gewicht.
 

Monitoring externe managers

We monitoren externe managers op ESG-gedrag. Elke 18 maanden bekijken we de prestaties van de manager op het gebied van duurzaamheid. We koppelen de resultaten ook terug. In een third-party assessment in 2015 heeft deze monitoring de op een na hoogst mogelijke score gekregen.*
 

Aanscherping uitsluitingsbeleid

Reputatieschade ligt op de loer zodra een pensioenfonds of verzekeraar aan greenwashing doet. We hebben daarom ons uitsluitingsbeleid voor beleggingspools aangescherpt per 1 april 2015. Schenders van UN Global Compact worden uitgesloten van beleggen in beleggingspools. We rapporteren elk half jaar over de uitvoering van dit uitsluitingsbeleid.
 

Ontwikkeling verantwoord beleggen beleid in private equity en high yield

Duurzaamheid krijgt nog weinig aandacht van private equity partijen. Gedreven door een klantvraag hebben wij beleid ontwikkeld waarmee u als bestuurder duurzaamheid toepast in private equity. Ook voor beleggingen in high-yield hebben wij beleid ontwikkeld.
 

Achmea Investment Management is aangesloten bij:

  • ICGN; International Corporate Governance Network: www.icgn.org
  • Eumedion; behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid: www.eumedion.nl/nl
  • PRI ; UN Principles for Responsible Investment: www.unpri.org