Jacob de Wit

​Directievoorzitter

Peter Jaspers

​Directeur Financiën en Risicomanagement

George Coppens

​Directeur Klant & Producten

Rogier Krens

​Directeur Investments

Twan van Erp

​Senior Manager Strategisch Portefeuille Advies

Robil Gergin

​Chief Operating Officer

Directie

De statutaire directie van Achmea Investment Management bestaat per 1 januari 2016 uit J. de Wit (voorzitter) en P.C. Jaspers. De directie is belast met het besturen van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Het managementteam bestaat in totaal uit 6 personen, waaronder beide statutair directeuren.
 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management bestaat uit 4 leden: de heer Leen Meijaard (voorzitter), mevrouw Petri Hofsté, mevrouw Henny Kapteijn en mevrouw Bianca Tetteroo.
De leden van de Raad van Commissarissen hebben een diverse achtergrond voor wat betreft opleiding, professionele ervaring en kennis.