Een breed aanbod van strategieën

Met innovatieve, klantgerichte oplossingen helpen wij u bij het realiseren van uw doelstellingen. Wij beheren meer dan € 36 miljard aan vastrentende waarden. Aan de basis van onze vastrentende strategieën staan beproefde filosofieën en gestructureerde beleggingsprocessen. We creëren daarmee al decennia lang meerwaarde voor onze klanten. ESG-factoren (Environment, Social, Governance) wegen steeds zwaarder mee. Waar mogelijk integreren wij ESG-factoren in het totale beleggingsproces.  
 
 

Staatsobligaties

Ons team van specialisten beheert meer dan € 26 miljard aan staatsobligaties voor onze klanten. De doelstellingen van onze klanten zijn daarbij altijd leidend. Het bereiken van deze doelstellingen kan gerealiseerd worden via actief beheer of passief beheer. Onze actieve strategieën maken gebruik van een duidelijke set van alphabronnen die we flexibel kunnen inzetten. We creëren daarmee al jaren meerwaarde voor onze klanten. De meerwaarde van onze passieve strategieën zit in de actieve adviesrol door onze specialisten. Hierdoor sluit uw beleggingsportefeuille altijd volledig aan bij uw doelstellingen.

Inflation Linked Bonds

Onze specialisten beheren meer dan € 500 miljoen aan inflatiegerelateerde obligaties voor klanten. Hierbij staan de doelstellingen van onze klanten altijd centraal. Via actief of passief beheer streven we naar het realiseren van deze doelstellingen. Binnen de actieve strategieën gebruiken we een duidelijke set alphabronnen voor het samenstellen van gediversifieerde en evenwichtige portefeuilles. De actieve adviesrol van onze specialisten zorgt voor meerwaarde van onze passieve strategieën.
 

Credits

Onze specialisten beheren bijna € 7 miljard aan credits voor onze klanten. De doelstellingen van u als klant staan altijd centraal. De strategie biedt gediversifieerde exposure naar circa 150 tot 200 uitgevende instellingen. Doel is het realiseren van meerwaarde ten opzichte van de door u gekozen benchmark. Bottom-up bedrijfsanalyse levert een belangrijk aandeel aan de outperformance. We nemen daarnaast posities in op sectoren en op de richting van de markt.
 

Geldmarkt

Een liquiditeitenstrategie heeft doorgaans als doel risico’s te beheren of gebruik te maken van de rente. Het beheer van liquiditeiten van onze klanten vindt plaats via ons Geldmarktfonds, een efficiënte en kostenverlagende oplossing voor uw liquide middelen. Met ons Geldmarktfonds bieden wij onze klanten een hogere rentevergoeding dan de risicovrije rente. Dit doen we door gebruik te maken van een breder spectrum aan beleggingsmogelijkheden. De doelstelling is om door actief beheer een bovengemiddeld rendement op jaarbasis te behalen. De omvang van het Geldmarktfonds is circa [€ 1 miljard].

High Yield

Onze Global High Yield Pool beheert meer dan € 2 miljard aan high yield obligaties. De pool heeft de beleggingen aan meerdere managers toevertrouwd. Een team van specialisten voert de selectie en monitoring van deze externe managers uit. Onze professionals zijn zeer ervaren in het selecteren en monitoren van deze specialisten. Op basis van rendementen, rapportages en beleggingsportefeuilles vormen wij een oordeel over de performance van de managers.

Opkomende markten

Wij beheren circa € 2 miljard aan obligaties in opkomende markten, zowel in lokale valuta als in harde valuta (US dollar gedenomineerd). De beleggingen zijn aan meerdere managers toevertrouwd.   Ons team Managerselectie is verantwoordelijk voor de selectie van deze externe managers. Samen met uw bestuur of beleggingscommissie onderzoeken we de beste implementatievorm die aansluit bij uw doelstellingen. Binnen deze strategie is het mogelijk om extra ESG-criteria mee te nemen in de beoordeling van een opkomend land, bijvoorbeeld op het vlak van democratisch bestel, sociale zekerheid of de wijze waarop het land met scholing en milieu omgaat. We zijn ervan overtuigd dat dit op termijn bijdraagt aan een beter voor risico gecorrigeerd rendement van een portefeuille.