Achmea IM Green Bond Fund

Op deze pagina vindt u een beschrijving van het Achmea IM Green Bond Fund met factsheets en aanvullende informatie.
 

 

​Beknopte fondsbeschrijving

Het fonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, hierna aangeduid als Green Bonds, voornamelijk genoteerd in euro’s. Green Bonds zijn obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te financieren. Wij gebruiken ons eigen onafhankelijke raamwerk om te beoordelen of Green Bonds wel voldoende groen zijn. Dit raamwerk is gebaseerd op de Green Bond Principles  van de International Capital Market Association en de taxonomie van het Climate Bonds Initiative. Het geeft inzicht in de mate van vertrouwen dat de Green Bonds daadwerkelijk worden gebruikt voor financiering van groene projecten. Alleen door ons goedgekeurde obligaties worden gerapporteerd als zijnde Green Bonds.

 

Het Fonds heeft als doelstelling om door actief beheer op lange termijn en voor kosten 20 basispunten op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark. Het streven hierbij is om de ex-ante tracking error niet boven de 1,5% te laten uitkomen.