Uw doelstellingen realiseren door een optimale samenwerking

Voor het realiseren van uw doelstellingen staat het beheersen van uw risico’s centraal. Wij brengen de risico’s in kaart op basis van uw gehele balans. Met deze balansbrede blik komen we samen met u tot de juiste samenstelling van de risico- en rendementsportefeuille.
 

Balans tussen vermogen en verplichtingen

Integraal balansmanagement is de kern van onze strategische advisering. Ons doel: een gezonde balans tussen uw vermogen en uw verplichtingen waarbij aan alle wensen en eisen rond dekkingsgraad, rendement en risico wordt voldaan. Zodat u de dekkingsgraad kunt beheersen terwijl u invulling geeft aan uw rendementsambitie en risicobereidheid. Wij begeleiden en ondersteunen u stap voor stap bij de samenstelling, uitvoering, monitoring en bijsturing van uw beleggingsportefeuille. Dit doen we aan de hand van een gestructureerd proces.
 

Heldere beheercyclus

Het bewust nemen van risico’s heeft de eerste prioriteit bij het besturen van uw beleggingsportefeuille. Deze risico’s moeten in verhouding staan met het verwachte rendement, passen binnen de risicobereidheid van uw pensioenfonds en aansluiten bij uw beleggingsovertuigingen. Met een overlay-strategie maken wij het mogelijk ongewenste risico’s af te dekken.
 

Portefeuilleconstructie in stappen

Op basis van de uitkomsten van uw ALM-studie stellen we samen met u de beleggingsrichtlijnen voor de strategische portefeuille op. Hierbij staat de optimale balans tussen rendement en risico centraal, in lijn met de doelstellingen van uw fonds. We monitoren uw beleggingsportefeuille continu en zorgen ervoor dat uw risicobudget optimaal benut wordt en blijft. Wij analyseren voortdurend de veranderende economische omstandigheden en de ontwikkelingen op de financiële markten. We vertalen dit naar maatwerkadvies over het wel of niet bijsturen van de strategische asset allocatie binnen uw portefeuille.
 
Lees verder: LDI-mandaten