Alternatieve beleggingen


Wij hebben jarenlange ervaring in het beheren van verschillende alternatives portefeuilles, zoals grondstoffen, private equity, hedge funds en infrastructuur. Zo waren wij een van de eerste vermogensbeheerders die klanten in 2007 een infrastructuuroplossing aanbood. Dit geldt ook voor private equity en hedge funds. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden om invulling te geven aan uw alternatives portefeuille.

 


Grondstoffen

Wij bieden beleggen in grondstoffen (commodities) aan als integraal onderdeel van een beleggingsstrategie en als afzonderlijk beleggingsproduct. Spreiding is een strategische reden om in grondstoffen te beleggen. Over een langere periode geven grondstoffen diversificatie versus aandelen, maar deze correlatie is niet stabiel. Grondstoffen renderen wanneer de inflatie stijgt of bovengemiddeld is (dit in tegenstelling tot aandelen). De liquiditeit verschilt per grondstof. Door het illiquide karakter van sommige grondstoffen en de weersafhankelijkheid van andere (zoals graan) zijn de rendementen onvoorspelbaar.  Grondstofprijzen zijn bovendien cyclisch; jaren van stijgende vraag en oplopende prijzen worden gevolgd door perioden van grote voorraden en dalende prijzen. Futures trading is de meest populaire manier van beleggen binnen een grondstoffenstrategie. Met futures (termijncontracten) bouwt u eenvoudig een positie in grondstoffen op of af, op bijna elk gewenst moment. Zo kunt u anticiperen op een stijging of daling van de onderliggende grondstofprijs of het risico van een natuurlijke positie in grondstoffen beperken. Wij maken gebruik van meerdere factoren bij het beleggen in grondstoffen.
 
 


Private Equity

Private equity is voor pensioenfondsen en verzekeraars een interessante beleggingscategorie. Beleggen in private equity is risicovoller dan beleggen in beursgenoteerde aandelen maar biedt mogelijk een liquiditeitspremie en zorgt voor spreiding van risico. Het opnemen van private equity in een portefeuille begint met een portefeuilleplan. Dit bevat het beleggingskader voor de private equity portefeuille met de richtlijnen voor spreiding naar investeringstype, regio en investeringsstijl. Voor een robuuste portefeuille is het belangrijk om te spreiden over investeringsjaren.  Wij beschikken over een zeer ervaren team met een sterk trackrecord in het selecteren van private equity fondsen. Wij zetten onze schaalgrootte maximaal in voor onze klanten.

Infrastructuur

De toegevoegde waarde van Infrastructuur  binnen een beleggingsportefeuille is de diversificatie ten opzichte van andere beleggingscategorieën en de afdekking tegen inflatie. Wij adviseren klanten doorgaans om een groot deel te beleggen in core infrastructuur. Er wordt dus vooral gestuurd op een stabiele opbrengst van de investering. Voor de invulling van de portefeuille maken wij een portefeuilleplan dat is afgestemd op de wensen van u als klant. Voor het invullen van de doelallocatie stellen we een beleggingsstrategie vast waarbij we kijken naar het gewenste type investering, spreiding over investeringsjaren, regio, sectoren en over fondsen en/of managers. Wij beschikken over een zeer ervaren team met een langjarig trackrecord in het selecteren van infrastructuurfondsen. Wij zetten onze schaalgrootte maximaal in voor onze klanten.