Duurzame strategieën in aandelen

Uw doelstellingen en verplichtingen zijn altijd leidend. Samen met u bepalen we de optimale beleggingsstrategie. Alle strategieën hebben een duurzame filosofie en een robuust en toekomstbestendig beleggingsproces. Met een focus op de lange termijn beheren we meer dan €25 miljard in aandelenmandaten, zowel discretionair als in de vorm van beleggingspools. ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) en risicobeheersing zijn geïntegreerd in het beleggingsproces. Voor aandelen onderscheiden we strategieën in Ontwikkelde markten – met onder meer Factorbeleggen en Intrinsieke Waarde – en Opkomende Markten.
 
 


Ontwikkelde Markten

Ons team van specialisten beheert meer dan € 18 miljard aan aandelen Ontwikkelde Markten. Uw doelstellingen zijn daarbij altijd leidend. We zetten actief of passief beheer in voor het bereiken van uw doelstellingen. Onze actieve strategieën maken gebruik van een duidelijke set alphabronnen. Deze kunnen we flexibel inzetten. Daarmee creëren we al jaren toegevoegde waarde voor onze klanten. De kracht van onze passieve strategieën zit in de actieve adviesrol door onze specialisten. Zo sluit uw beleggingsportefeuille altijd volledig aan bij uw doelstellingen. Het beheer vindt zowel plaats in wereldwijde mandaten als in regionale mandaten (Europa, Noord-Amerika, Japan en Azië).
 

Factorbeleggen

Onze strategie factorbeleggen voor aandelen belegt volgens een vaste systematiek met expliciete blootstelling naar bewezen factoren in de aandelenmarkten. Door de focus op deze factoren (waarde, kwaliteit, omvang, trend en volatiliteit) kunnen wij tegen lage kosten het risicogewogen rendement van uw aandelenportefeuille verbeteren. Factorbeleggen combineert zo de sterke punten van actief en passief beleggen. Onze unieke benadering van factorbeleggen is vooral geschikt voor beleggers met een langetermijnhorizon. U kunt deelnemen in gespecialiseerde aandelenpools of via discretionaire mandaten. In het laatste geval is het mogelijk om de strategie voor u op maat te maken. Hierin kunt u dan bijvoorbeeld uw regionale voorkeuren of stijlvoorkeuren laten terugkomen.
Lees hier de white paper over nuances in de discussie actief-passief beleggen.
 


Intrinsieke Waarde

Onze strategie Intrinsieke Waarde (fundamenteel beleggen) geeft invulling aan betrokken aandeelhouderschap met een lange beleggingshorizon. Waardebepaling speelt bij deze strategie een centrale rol. Wij gaan daarbij uit van het uitgangspunt dat beurskoersen op lange termijn terugkeren naar de intrinsieke waarde van de onderneming. We voorkomen dat er een te positief of te negatief toekomstbeeld ontstaat door daar op gestructureerde wijze rekening mee te houden in de waardering van ondernemingen. Hiertoe gebruiken we ons in huis ontwikkelde waarderingsmodel binnen een gestroomlijnd selectieproces.
 

Opkomende Markten

Wij beheren ruim € 3 miljard aan aandelen opkomende markten (emerging markets). Voor deze categorie is het beheer uitbesteed aan externe managers. Samen met uw bestuur of beleggingscommissie zoeken wij voor u de meest passende manager. Daarbij bieden wij zowel actieve als passieve oplossingen aan. De externe managers worden aangesteld na een grondige due diligence. Op basis van strikte criteria worden deze managers gemonitord en eventueel vervangen.