Dagelijkse beheersing van de beleggingsrisico’s

Uw klantteam is er voor de dagelijkse beheersing van de beleggingsrisico’s in uw portefeuille, ondersteund door zorgvuldige processen en robuuste systemen. Met transparante rapportages laat u aan stakeholders zien dat u in control bent.
 
 

Uw relatie met stakeholders

U ontvangt via het Online Dashboard een maand-, kwartaal- en risicorapportage. Zodat u de relatie met uw stakeholders kunt onderhouden. U kunt deelnemers en toezichthouders laten zien dat de processen prudent, tijdig en foutloos verlopen. We stemmen de rapportages af op uw informatiebehoefte: u ziet snel ziet welke beslissingen nodig zijn. Daarnaast ondersteunen en adviseren wij u proactief als toezichthouders om aanvullende informatie vragen. Wij zorgen ervoor dat u deze zonder moeite kunt leveren.
 

Breed palet aan risico’s

Samen met u brengen we de risicotolerantie van uw fonds in kaart. Uit de ALM-studies en portefeuilleconstructie volgen de kaders waarbinnen het dynamische asset allocatie team opereert. Bij onze beslissingen maken we altijd de afweging tussen het verwachte rendement op een positie en de risico’s. Het kan dus gebeuren dat we bepaalde posities niet innemen omdat de risico’s te groot zijn.


Zonder risico geen rendement

Risico is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Alle risico’s worden door diverse systemen gemonitord. We proberen bewust te sturen op de verschillende risico’s: op marktrisico’s maar ook op risico’s ten opzichte van de verplichtingen. Het gaat er om het beschikbare risicobudget zo effectief mogelijk in te zetten. We zoeken daarom naar kansen die gecorrigeerd voor risico het hoogste verwacht rendement geven.
 

Inzicht in de dekkingsgraad

Met ons Online Dashboard beschikt u altijd over de juiste, volledige en actuele informatie. U heeft dagelijks inzicht in de dekkingsgraad, beleggingsportefeuille, performance, compliance en verplichtingen van uw pensioenfonds.