Voting: actief gebruik van stemrecht

 
Onze aanpak voor verantwoord beleggen passen we toe in onze beleggingspools. We proberen als belegger invloed uit te oefenen op de ondernemingen in portefeuille. We gaan in gesprek of maken gebruik van ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen.
​​​​

 Actief gebruik van ons stemrecht

We maken actief gebruik van ons stemrecht. We stemmen vanuit efficiencyoverwegingen op afstand maar wonen ook zelf aandeelhoudersvergaderingen in Nederland bij als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als we namens de beleggingspools het woord willen voeren of vragen willen stellen aan de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen over controversiële financiële of maatschappelijke ondernemingsbeslissingen.
 

Stemmen op afstand

De aandelenpools hebben een internationale portefeuille. Daarom is het niet mogelijk om zelf alle aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken. We stemmen daarom vaak op afstand (proxy voting). Met een ‘vote disclosure’-systeem geven we inzicht in ons stemgedrag. Rapportages en stemgedrag van onze beleggingspools publiceren we op de website van Achmea Investment Management. Wij bieden u ook de mogelijkheid om voor uw discretionaire aandelenmandaten te stemmen en op uw eigen website de resultaten daarvan te publiceren.
 

Transparante rapportages

Over de uitvoering van uw en ons verantwoord beleggen beleid rapporteren we tweemaal per jaar aan u. We zorgen ervoor dat u als institutionele belegger rapportages en beleidsdocumenten over uw verantwoord beleggen beleid op uw website kan publiceren. Uiteraard rapporteren we met regelmaat aan onze klanten over de resultaten van screening & uitsluiting, engagement, stemmen, corporate governance en ESG-integratie.
 
Lees verder
 
Meer weten over ESG en Externe Manager Selectie? lees hier de visie van Freddy van Mulligen.
​​​​​​